Nasze niektóre realizacje

Jesteśmy głęboko przekonani o tym, że obraz wyraża więcej niż tysiąc słów. Właśnie z tego powodu postanowiliśmy opublikować galerię ze zdjęciami dokumentującymi wykonanie przez nas zleceń na realizację projektów oraz sprawowania nadzoru budowlanego.

 

 

WYBRANE POZYCJE WYKONANYCH DOKUMENTACJI (OD 1995r.)

A. Projekty wielobranżowe obejmujące modernizacje i rozbudowę obiektów istniejących:

 • GDK "Oskard" – Górniczy Dom Kultury "Oskard" w Koninie.

 • Budynek administracyjno-magazynowy (siedziby zarządu i biur PWiK S.A. w Koninie). Modernizacja budynku socjalno-administracyjnego na oczyszczalni Lewy Brzeg w Koninie - PWiK S.A.w Koninie.

 • Projekt adaptacji budynku stołówki na siedzibę Spółki AS PAK w Elektrowni Konin.

 • Modernizacja węzłów przesypowych gipsu- zabudowa węzłów przesypowych przenośników gipsu - BOT ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW S.A.

 • Wykonanie projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń nastawni elektrycznej w El. Konin na Centralną Nastawnię Technologiczną - ZEPAK S.A. w Koninie.

 • Wykonanie projektu budowlanego przebudowy stanowiska transformatora TG-4 w El. Konin - dla ELPAK Sp. z o.o.

 • Liczne nadbudowy oraz adaptacje budynków wielokondygnacyjnych , mieszkalnych.

 

B. Projekty wielobranżowe obejmujące remonty obiektów istniejących (lub ich części):

 • Budynek lokomotyw - oddz. TKE-1, hala remontowa Kopalni Węgla Brunatnego KONIN w Kazimierzu.

 • Budynek B-660 oraz budynek portierni nr 1 w Elektrowni Adamów- ZE PAK S.A. w Koninie.

 • Remont wewnętrznej galerii komunikacyjnej obiektu nadszybia szybu „Michał” na poz. 8,2 m - KOPALNIA SOLI KŁODAWA S.A.

 

C. Projekty wielobranżowe obiektów nowych:

 • Budynek dwurodzinny, dwupokoleniowy z częścią usługową w części parterowej w Kleczewie k. Konina.

 • Hala sportowa - wielofunkcyjna we Witkowie k. Gniezna.

 • Siedziba „Centrum Profilaktyki , Edukacji i Promocji Zdrowia” dla KTT w Koninie.

 • Hala o konstrukcji stalowej - Hurtownia napojów REAL w Koninie.

 • Pawilony handlowo–usługowe wielokondygnacyjne w Koninie –dz.:Chorzeń ,Zatorze.

 

D. Projekty branżowe – konstrukcje przemysłowe, komunalne:

 • Ściana kurtynowa pomiędzy kotłami I etapu w Elektrowni Konin, ZEPAK S.A. w Koninie.

 • Pomosty produkcyjne na potrzeby fabryki Opon BRIDGESTONE w Poznaniu.

 • Stalowa konstrukcja stanowiska rozładunku sadzy - KONIMPEX w Koninie.

 • PT „Drewnianych krużganków na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Ostródzie” - dla UM w Ostródzie.

 • Konstrukcja stalowa wjazdu przy portierni na teren Elektrowni Pątnów-ZEPAK S.A. w Koninie.

 • Wywyższony plac składowy do składowania biomasy w Elektrowni Adamów ZEPAK S.A. w Koninie.

 • Stalowa konstrukcja łukowa nośna nad kotłem nr 9 El Konin - ZEPAK S.A w Koninie.

 • Rozbudowa budynku magazynu olejów w Kaliszu, Nestlé Polska S.A.

 • Konstrukcja hali magazynowej dla VKF SPORK HEINZ RENZEL Sp. z o.o. w Koninie.

 • Wykonanie części obliczeniowej wzmocnienia konstrukcji kotła w Elektrowni Adamów ZEPAK S.A. w Koninie.

 • Wykonanie części obliczeniowo - konstrukcyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego - przy ul. Świętowidzkiej w Poznaniu dla Partner Developer Derda & Pietrowicz.

 • Wykonanie części obliczeniowo- konstrukcyjnej dla zadania „Osiedle budynków wielorodzinnych w Kobylnicy”- Partner Developer Derda & Pietrowicz.

 • Budynek techniczny dla oczyszczalni w Żyrardowie” dla PRO-EKO PROJEKT sp. z o.o.

 • Projekt wykonawczy płyty pod suwnice i plac montażowy na terenie stoczni Pomerania dla MAKRUM S.A w Bydgoszczy.

 • Wykonanie dokumentacji podestu jako drogi transportowej dla materiałów i części na dach elektrofiltra w El. Adamów.

 • Projekt konstrukcji podestu roboczego w lejach komory paleniskowej kotłów EKM w elektrowni Konin ZEPAK S.A. w Koninie.

 • PT telebimów – Konin.

 • Rozbudowa zakładu produkcji okien w Słupcy–część konstrukcyjno-obliczeniowa.

 • Budowa oczyszczalni osadów pochodzących z osadników i separatorów ropopochodnych w Turku: wszystkie elementy zabudowy ( budynki , zbiorniki retencyjne, place) , branża A, K dla PRO–EKO Projekt, inwestor AWAS - Serwis Sp. z o.o.

 • Przebudowa części ściany zachodniej wieży przesypowej w El. Pątnów- ZEPAK S.A. w Koninie.

 • Rozbudowa magazynu (hali łukowej) soli nr 3 – część konstrukcyjno-obliczeniowa w KOPALNIA SOLI w KŁODAWIE wyk. BEST-POL" Sp. z o.o. w Koninie.

 • Projekt budowlany dla VKF KONIN SPORK HEINZ RENZEL Sp. z o.o..

Hali magazynowej z wydzieloną częścią biurową oraz montażową” oraz zbiornika odparowującego.

 • Projekty konstrukcyjne budynków wielorodzinnych w Poznaniu : Młyn nad Cybiną , także przy ul Studziennej oraz Kołobrzegu

 • Liczne projekty konstrukcyjne budynków jednorodzinnych .

 

E. Opracowania różne, ekspertyzy:

 • Budynek zabytkowego kanału w Zamościu, ul. Zamenhofa –ekspertyza techniczna.

 • Wykonanie obliczeń sprawdzających nośność mostu nad wlotem rezerwowym do Centralnej Pompowni w El. Pątnów.

 • Obliczenia wytrzymałościowe – sprawdzające nośność elementów mostów na rzece Teleszyna - ZEPAK w Koninie.

 • Wykonanie oceny technicznej uszkodzenia ściany wschodniej budynku separacji węgla w El. Adamów wraz z projektem napraw - ZEPAK w Koninie.

 • Budynek mieszkalno –handlowy 3 kondygnacyjny w Słupcy- ekspertyza techniczna do zmiany przeznaczenia budynku w części.

 • Projekt konstrukcji wsporczej do zawieszenia rozprężaczy przelewów walczaka kotłów K5 i K6 w EL. Konin".

 • Wykonanie ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej stropu pomiędzy parterem a I piętrem budynku PW-1, NESTLÉ POLSKA S.A.

 • Wykonanie projektu technicznego ściany osłonowej pomiędzy II i III etapem maszynowni w Elektrowni Konin ZEPAK S.A. w Koninie.

 • Projekt roboczy podpór na potrzeby remontowanego walczaka suszarni w HUCIE MIEDZI „GŁOGÓW II” dla wykonawcy ENERGOINWEST SERWIS Sp. z o.o. w Koninie.

 • Analiza statyczno-wytrzymałościowa rusztu do transportu wirnika w El. Bełchatów dla ENERGOINWEST SERWIS Sp. z o.o w Koninie.

 • Wykonania projektu technicznego podestów „bezpiecznego wejścia” w lejach II ciągu i kanału spalin do OPP na kotłach w Elektrowni Adamów, technicznego bezpiecznego podestu dla międzystropia w EL Pątnów.

 • Analiza statyczno - wytrzymałościowa do PB i PW dot. budynku Inspektoratu ZUS-u w Poznaniu.

 • Analiza statyczno - wytrzymałościowa układu żelbetowego w restauracji Mc Donald w Okmianach.

 • Projekty hal aluminiowych - BEST-POL" Sp. z o.o. w Koninie.

 • Weryfikacja projektu konstrukcji hali stalowej wykonanej wg. norm PN-EN dla VKF SPORK HEINZ RENZEL Sp. z o.o.

Ponadto:

 • Projekty wykonawcze obiektów: KIA MOTORS, SHELL POLSKA, MCDONALD’S i innych

 • Projektowanie i weryfikacje konstrukcji hal (stalowych i aluminiowych) dla : RÖDER HTS HÖCKER GMBH, BESTPOL, KONHALE ,HALECO –wg : PN-EN,DIN-EN na obszary UE ,GB oraz Afryki Płn.

 • Sprawdzanie elementów konstrukcyjnych: słupów energetycznych i fundamentów wg PN-EN.

 • Dokumentacja techniczna obiektów związanych z produkcją na potrzeby inwestycji, modernizacji oraz remontów w zakładach:
  • energetycznych: ZE PAK, DOLNA ODRA, TURÓW, OPOLE , BEŁCHATÓW i innych
  • przemysłowych: STEICO, HILDING.
  • użyteczności publicznej: ZUS , Szpital, KRUS

Oraz :

 • Nadzory inwestorskie

 

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.